Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Onze website voldoet aan alle eisen die de nieuwe AVG / GDPR wet eist.


Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerp...

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (ministerie van Justitie en Veiligheid)Hoe verwerken wij uw Data

zie: https://www.dehobbyboet.nl/klantenservice/privacy-...

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen als u daarom vraagt. Tevens kunnen geregistreerde klanten zelf hun persoonsgegevens verwijderen.

Mocht er een Data lek zich voor doen dan zullen wij dat binnen 72 uur te melden bij https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/a...


Vragen over de gegevensbescherming?

Indien je nog vragen hebt over de gegevensbescherming of indien je gebruik wil maken van rechten of aanspraken betreffende jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met: https://www.dehobbyboet.nl/contact/


Vanaf 3 december 2018 gaat een verordening inzake geoblocking van kracht.


Op 2 maart is de zogenoemde Geoblocking Verordening (EU 2018/302) officieel in het Europees Publicatieblad gepubliceerd. Deze beoogt geoblocking door websites en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit of woon- of vestigingsplaats in de EU te bestrijden.

Kort gezegd moeten klanten, ongeacht hun woon- of vestigingsplaats, toegang hebben tot de website van hun keuze, ook als die website zijn activiteiten niet richt op het land waar de klant gevestigd is. De webwinkelier hoeft hierbij niet te leveren aan klanten die gevestigd zijn in landen waar hij zijn activiteiten niet op richt, maar moet wél klanten accepteren die bereid zijn om de goederen of diensten af te halen in een leveringsgebied waar de website zich wél op richt.

De verordening is vanaf 3 december 2018 van toepassing. Om je alvast voor te bereiden op de nieuwe eisen geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste regels uit de nieuwe verordening. Deze zijn bewust eenvoudig gehouden en omvatten niet alle details en restricties. Download voor een uitgebreid antwoord op de belangrijkste vragen rondom geoblocking deze factsheet over de nieuwe Geoblocking Verordening *.

Belangrijkste regels rondom geoblocking

Klanten (dat wil zeggen zowel consumenten (b2c) als zakelijke kopers (b2b) die de goederen niet kopen voor wederverkoop maar voor eigen gebruik):

 • … moeten binnen de EU toegang hebben tot elke webshop.
  • Een automatische doorverwijzing naar een andere (lokaal gerichte) website mag alleen met uitdrukkelijke instemming van de klant.
 • … moeten ongeacht hun nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats altijd alle goederen of diensten kunnen kopen die op een website binnen de EU worden aangeboden.
  • De klant moet echter wel bereid zijn om de goederen of diensten af te halen in een ander land dan waarin hij gevestigd is als hij buiten het leveringsgebied van de ondernemer is gevestigd.
 • … uit andere landen hebben dezelfde rechten als lokale klanten.
  • Klanten gevestigd buiten het leveringsgebied van de webwinkelier moeten de producten of diensten tegen dezelfde prijzen en voorwaarden kunnen kopen als lokale klanten.
 • … mogen elke betaalmethode gebruiken die de webwinkel aanbiedt zolang er wordt betaald in een valuta die de webwinkel aanvaardt.
  • Als de webwinkelier fraude vermoedt, mag hij bewijs van betaling verlangen voordat hij tot levering overgaat.

Webwinkeliers …

 • … mogen geen klanten weigeren op basis van hun nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats.
  • Webwinkeliers moeten klanten buiten hun leveringsgebied dezelfde prijzen en voorwaarden bieden als hun lokale klanten.
 • … worden niet verplicht om buiten hun leveringsgebied te bezorgen.
  • Webwinkeliers moeten duidelijk communiceren over hun leveringsgebied.
 • … mogen verschillende prijzen en voorwaarden aanhouden op websites in andere landen en in andere verkoopkanalen.
  • Klanten betalen de btw van het land waar de levering plaatsvindt.
  • Webwinkeliers mogen hun prijzen echter niet automatisch aanpassen op basis van de locatie of het IP-adres van de klant.
 • … mogen zelf bepalen welke betaalmogelijkheden zij aanbieden.
  • Webwinkeliers mogen de door de klant gekozen betaalmethode vervolgens niet weigeren vanwege de locatie van de klant of een bank.
 • … hoeven niet te garanderen dat het product toegestaan is in en/of geschikt is voor normaal gebruik buiten het leveringsgebied (denk hierbij onder andere aan samenstelling, labels, stekkers, netspanning of veiligheid).
  • Webwinkeliers hoeven klanten niet te informeren over de verschillende wettelijke verplichtingen voor producten.
 • … mogen een verkoop niet weigeren, zelfs niet als dat contractueel is vastgelegd met hun toeleverancier of producent.
  • Bepalingen van een leverancier of producent die webwinkels verbieden hun producten of diensten te verkopen aan klanten gevestigd buiten het leveringsgebied van de website zijn niet van toepassing.